fbpx

חיי האדם – ד"ר ה. מ. שלטון

חיי האדם - ד"ר ה. מ. שלטון

90.00

זהו הספר המעמיק והחשוב ביותר לכל הרוצה ללמוד את חוקי החיים, ולדעת בריאות טבעית אמיתית מהי.

הספר הוא יצירה מונומנטלית יחידה במינה, המקיפה את כל הנושאים והבעיות הנוגעות לשמירת הבריאות של הגזע האנושי, ולהחזרתה כאשר היא נפגעת.