fbpx

הצום עשוי להציל את חייך – ד"ר ה. מ. שלטון

הצום עשוי להציל את חייך - ד"ר ה. מ. שלטון

85.00

377 במלאי

צום הינו הכלי הטיפולי החזק ביותר שקיים בטבע ,  בספר זה סוקר ד"ר שלטון

את הנושאים העיקריים הנוגעים לצום . בתחילתו מדבר שלטון על הצום, מה הם יתרונותיו, כיצד להיכנס לצום וכיצד לצאת ממנו. ובחלקו השני הוא מלמד אותנו על הצום כדרך להשבת הבריאות במצבי חולי שונים

כלי נגישות