fbpx

מכשולים בדרך אל 'הבריאות הטבעית'

מאת: ד"ר הרברט שלטון

המכשול העיקרי בדרך לשינוי חייהם של בני האדם, והאויב הכי גדול של שינוי אמיתי בהרגלי התזונה. אינו הבורות, אשר גדולה כשלעצמה. אלא שאיפתם של אלה הנהנים מהמצב הקיים, ומתעשרים ממנו על חשבון סיפוק המנהגים המזיקים של אורח החיים המקובל בימינו.  

לכולנו יש את הרצון למהפכות כלכליות וחקלאיות. בשאיפה לכך שכל אדם יקבל את התנאים הדרושים לו לחיים טובים ובריאים. ושכל אדם יקבל את המידע והחינוך הנחוץ לו על מנת לחיות חיים בריאים! 

עם זאת עלינו להבין שישנם שינויים יסודיים שצריכים לעשות קודם, על מנת שיגיעו מהפכות אלה. וזאת מכיוון שכל עוד נמצאים ערוצי המידע הציבורי, ושיטות החינוך שלנו בידיהם של השליטים הכלכליים. וכל עוד הם משרתים את האינטרסים המיוחדים של בעלי הממון ולא את האינטרסים של בני האדם ככלל. לא תגיע האמת הנוגעת לבריאות, למחלות, ולרפואה, אל בני ־האדם הזקוקים לה, אלא טיפין־טיפין.

ובינתיים עלינו לעשות ככל האפשר ולא להיכנע לתבוסתנות. אסור לנו להסתפק במשיכת כתפיים ובהכרזה ש "אין טעם ". רומא כידוע לא ביום אחד נבנתה. זאת עלינו לזכור תמיד ולהמשיך בעבודה להגשמת המטרה בריאות לכול. 

כל דבר העומד בדרכה של האמת לקידום האדם, חייב לפנות את מקומו לדברים המסייעים לקידומו.

 האדם קדוש, לא המוסדות המשרתים אותו .

 

בתוך המורכבות הגוברת והולכת של החיים המודרניים. עולה וגדל מספרם של המחפשים לעצמם דרך חיים נורמלית . נבוכים ומבולבלים, ולפעמים אפילו אבודים מרוב תוהו ובוהו. הם מחפשים בעיניים עצומות, וללא כיוון מוגדר, אשליה כלשהי שתוביל אותם לחיים של בריאות, עוצמה ואושר. 

מעטים מוצאים את מבוקשם. ולמרבה הצער, רבים מדי מאבדים את דרכם בסמטאות ללא מוצא ואחרים נופלים בצידי הדרך . העולם מלא עד אפס מקום בתרופות לחולייו של המין האנושי. יש שפע של תרופות פלא. אבל כולן כאחת אינן עומדות במבחן ברגע שהן נדרשות לעשות כן. 

לא על הלחם לבדו יחיה האדם

האמונה  "שהאדם הוא מה שהוא אוכל ", והתקווה שהתזונה תתקן כל פגע, הטעו רבים בעבר וממשיכות להטעות רבים גם בהווה. נראה שקל מאוד לשכנע את בני האדם שאם רק יתמידו בתוכנית דיאטה כלשהי, או אם יאכלו מזונות מסויימים, בעלי כוח קסם, ישיגו בריאות ועוצמה וישמרו עליהן לזמן רב . 

לתזונאים קמו לא מעט מתחרים. אנשי החינוך הגופני מציעים גם הם שיטות רבות ומגוונות של תרגול גופני, שכל אחת מהן אמורה להעניק לנו בריאות, כוח, מרץ ואריכות ־ימים כמה שרק נרצה. 

לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים תוכניות הצלה משלהם לעולם מוכה החולי. גם אם נמשיך ברשימה זו עד שנתייגע , לא נגיע אל סופה. אך אם נבחן את תוצאות יישומם של כל האמצעים הללו, לא נוכל אלא להשתומם שכולם כאחד נכשלו

חשוב לומר שאין בכוונתי לומר שאין להם כל ערך, ואין בכך כדי לקבוע שאיש אינו מפיק מהם תועלת . אך יש בכך כדי לומר שההתמחות וההתפלגות אינן עונות על הצרכים ועל הבעיות שאיתן מתמודד האדם המודרני. 

נחוץ משהו מעבר לתזונה, ומעבר לכושר הגופני ולהסתגלות הרגשית. החיים מורכבים ואין נוסחה פשוטה שתענה על תביעותיהם רבות הפנים. מה שנחוץ הוא, טיפול מקיף בכל שאלת החיים במונחים של סטנדרט בעל תוקף. דרוש שילוב של גורמים שונים המתייחסים זה לזה ומשלימים זה את זה, כדי לספק את צורכיהם של הגבר, האשה והילד המנסים למצוא את דרכם במבוך המורכב של התרבות המבולבלת שלנו. 

נחוצה להם באופן חיוני תבנית חיים נורמלית שתקיף את כל צרכיו של האדם ולא רק אחד או שניים מהן. רק כאשר יביאו בחשבון את כל הגורמים החשובים לחיים ויראו לאדם איך אלה מתייחסים לחיי היום ־יום שלו נוכל לקוות שיעלה בידם לפתור את הבעיות שבהן הוא נתקל. רק אחרי שנלמד להבין במלואה את העובדה, שכל גורמי החיים תלויים זה בזה ושווים בחשיבותם, נוכל לקוות לתזונה מעולה ולבריאות מעולה שהיא פועל יוצא שלה. 

כפי שאני מוכיח בספרים שכתבתי, אוכל אינו תזונה. ומטרתם של ספרי הבריאות שכתבתי,  אינה רק ללמד את הקוראים אמיתות רבות הנוגעות למזון ולאכילה, אלא גם לספק לו עובדות חיוניות על גורמים אחרים של תזונה. שכן, המזון עצמו, ויהיה טוב ככל שיהיה, לעולם לא יהווה תשובה מלאה לצרכי התזונה שלנו. 

השתלבות הבריאות הטבעית עם חוקי הטבע

שיטת "הבריאות הטבעית" היא היחידה מכל השיטות המוצעות כפתרון לבעיות הבריאות החולי והריפוי, שמציגה שילוב של כל הגורמים שבחיים תקינים. לכן רק עליה אפשר לסמוך שתדע לספק למין האנושי את הישועה האמיתית ממצבו הנוכחי והמצער, שהוא מצב של בריאות לקויה ודלדול. 

'תורת הבריאות הטבעית' אינה גישה חד־שיטתית לבעיות החיים, אלא שילוב של כל הצרכים הבסיסיים שלהם. העקרונות והיישומים של 'תורת הבריאות הטבעית' מבוססים על אמיתות פילוסופיות וביולוגיות, והם מעודכנים ומושלמים באמצעות כל התגליות החשובות וההתפתחויות המודרניות. 

תפקידה של הבריאות הטבעית הוא לכבד את חוקי החיים ולהתבטל מול הכוחות הקיימים באורגניזם החי. כל תורת חיים, בבריאות או בחולי, שאינה מבוססת על חוקי החיים, נידונה מראש להכזיב את ההולכים בדרכיה. עד שמוחותיהם של בני ־האדם ככלל לא יתעוררו להבנה מלאה של חשיבותם החיונית של החוקים השולטים בשימור ושיקום הבריאות של הגוף והנפש, לא נוכל לצפות להפסקת שלטון החולי הקיים. 

היות שחוקי הטבע אינם מותירים מקום ליוצאים מן הכלל, חייב להיות נושא זה של חוקי החיים, כפי שהם מתייחסים לחיי היום ־יום שלנו ולבריאות או לחולי הנובעים מהם, נושא בעל חשיבות עליונה לגבי כל אדם. היות שבציות לחוקי החיים או בהתעלמות המכוונת מהם, תלוי אושרו וסבלו של המין האנושי כולו, אין אנו יכולים להרשות לעצמנו להתעלם מהם.  

איך אומרים, העיקר הבריאות!

שגשוג כלכלי עשוי להרעיף על האדם את שפע מתנותיו העושר והאמנות עשויים לחבור יחד ולקשט את ביתו, המדע והספרות עשויים להגביר את הבנתו ולעדן את טעמיו הטובים, והחכמים עשויים לשחר לפתחו. הוא עצמו עשוי להגיע למעמד גבוה ביותר בין בני עמו, אבל מה הטעם בכל היתרונות הללו אם גופו חלש והרוס מרוב כאב. וביתו מלא דאגה וחרדת מוות בגלל ילדים חלושים, חולים או מפגרים ? 

הבריאות, כמו החיים, היא רכושו היקר ביותר של האדם ובלעדיה אין חייו שווים הרבה. מה שבטעות נקרא "רפואה מדעית מודרנית ", קשור בשימוש בלתי פוסק בתרופות ובעיסוק בלתי נלאה בסימפטומים, תוך כדי הזנחה מוחלטת של חוקי החיים

ואם מקדיש איש מדע הרפואה מחשבה כלשהי לבריאות, הרי היא בעיניו כלי עזר דל לרעליו. הוא מלעיט את קורבנותיו בכמויות אדירות של תרופות, מדכא את הסימפטומים ומתעלם מן הסיבות שגרמו למחלה, עד שמצבו של החולה המסכן נעשה בלתי נסבל, שאפילו החזק שברעלים כבר אינו מצליח להקנות לו את הרגיעה הזמנית הנחשקת כל ־כך ממכאוביו . 

אין קיצורי דרך

בעשרים השנים האחרונות הרעיפו עלינו הרפואה ויצרני התרופות שפע אדיר של "תרופות פלא", שכל אחת מהן זכתה לימי הזוהר שלה ולפופולריות רבה ואחר כך נשכחה מלב כל. אף שהיה בהן כדי להציע לאדם תקווה גדולה של חיסול הסבל אחת ולתמיד, התגלו תרופות הפלא כאשליות, בדיוק כמו התרופות שקדמו להן. אין תקווה לאדם ברעלים. הפרה של חוקי הטבע אינה יכולה להירפא בעזרת רעלים.  

מטרת הספרים שכתבתי  היא להרחיק את בני ־האדם מן הרעלים ולהצביע על הדברים הנורמלים בחיים. איש הבריאות הטבעית יודע כי הגוף זקוק לאמצעי בריאות טבעיים והדבר נכון לגבי הבריא והחולה כאחד. 

אם אצליח לשכנע את קוראי כי רק חומרים ואמצעים הקשורים באופן נורמלי לחיים יש בהם תועלת בונה לגביהם בבריאות ובחולי. ואם יצליחו להבין כי ציות לחוקי החיים הוא הישועה היחידה בשבילם, וכי אי ־אפשר לכפר על הפרה אחת של חוקי הטבע באמצעות הפרה אחרת של אותם חוקים. 

אם אצליח להנחות אותם לראות כי תזונה נעלה, שהיא האמצעי להשגת בריאות וחיוּת ולשמירה עליהן, אפשר לקבל רק בתיאום עם חוקי הטבע ולא על־ידי שמירה על תוכנית לא טבעית הקשורה ליצרן זה או אחר או לאיש מכירות זה או אחר. אם אוכל להצביע על הדרך לבריאות טובה לילדים בארץ הזאת, 

אזי השגתי את מטרתי בכתיבת ספרים אלו. 

"אין חכם כבעל ניסיון"

למעלה משלושים ושתיים שנה הקדשתי לעבודה במקצועי. למעלה מעשרים ושתיים שנה מתוכן ניהלתי את המכון הפרטי שלי, בית ־הספר לבריאות של דוקטור שלטון  בסן־אנטוניו, טקסס. 

יש לי ניסיון עשיר ומגוון בטיפול בבריאים ובחולים, בצעירים ובזקנים, בחזקים ובחלשים, בחכמים ובנבערים, בעשירים ובעניים. ומכיוון שהפוקדים את בית ־הספר לבריאות הגיעו אליו מחלקים שונים של העולם, התנסיתי בדברים שלא רבים התנסו בהם. 

התחלתי את לימודי אחת ־עשרה שנים קודם שהתחלתי בעבודתי. ולמעלה מארבעים שנה עשיתי מחקר אינטנסיבי של נושא התזונה הבריאה של האדם. 

ולכן אם תקופה ארוכה של מחקר תוך שימוש בידע שנאגר במהלכו בטיפול בנזקקים מעניקה לאדם את הזכות להשמיע את קולו במידה כלשהי של סמכות בנושאי הבריאות שבהם נוגעים ספריי, הרי שהדברים שיש לי לומר ראויים לתשומת לבכם ושיקול דעתכם. 

הצלחתי הגדולה בניווט המטופלים שלי, אל הבריאות ובכללם מספר רב של "חשוכי מרפא", היא עדות חיה לנכונותם של העקרונות והיישומים המובאים בספרי "תורת הבריאות הטבעית" אשר כתבתי. 

עם זאת אני מבקש שאיש לא יקבל את הספרים הללו כאמת רק מפני שאני אמרתי זאת. אדרבה, אני מעדיף שקוראי יחשבו, יחקרו, יבדקו ויגלו בעצמם אם הדברים שאני אומר נכונים או שגויים. אל תתנו לאיש להנחות אתכם. רק האמת לבדה היא שצריכה להנחותכם. אם איני אומר אמת, אם שגיתי, אם טעיתי בדברי , אל תקשיבו להם. חפשו במקום אחר. אל תחליפו סמכות באמת, ושימו את האמת בראש סולם העדיפויות שלכם. 

השתמשו בשכלכם ובחנו בעצמכם כל דבר, היצמדו רק לטובים שבהם .

כלי נגישות